Castelul Peleş, expresie a fenomenului istorist de influenţă germană

Home « Info « Publicații

Monografia de arhitectură Castelul Peleş, expresie a fenomenului istorist de influenţă germană reprezintă, în primul rând, o lucrare de cercetare, care valorifică materiale inedite de arhivă – documente, planuri din anii 1873-1914 create de arhitecţii Wilhelm von Doderer (1825-1900), Johannes Schulz (1845-1920) şi Carel Liman (1845-1929), fotografii de epocă, stabileşte etape şi pune în discuţie intervenţiile fiecărui arhitect în parte în devenirea istorică a castelului.

Se propune, de asemenea, o integrare a reşedintei regale de la Sinaia în contextul reşedintelor regale germane din epocă. Volumul aduce contribuţii şi în capitolul care tratează teme precum istorismul de expresie germană în arhitectură, fenomen arhitectural artistic căruia Castelul Peleş i se circumscrie. Volumul ilustrat cu fotografii de excepţie şi tipărit în condiţii grafice remarcabile are la bază o bibliografie publicată în spaţiul de limbă germană, puţin cunoscută în România. Profilul de colecţionar şi connaisseur al regelui Carol I este pus in evidenţă şi prin accentul pus pe colecţiile regale şi amplasamentul acestora în reşedinţă.

Studiul este compus din argument, un capitol ce tratează stadiul actual al bibliografiei, capitole de analiză, anexe cuprinzând documente de epocă referitoare la comenzi, achiziţii de obiecte de artă, originale, copii. Sunt inserate proiecte şi planuri de arhitectură inedite, detalii pentru elemente de arhitectură şi design interior, fotografii  de epocă. Scopul final este acela de a pozitiona Castelul Peleş în contextul arhitecturii rezidentiale europene, de a clarifica şi departaja etapele de construcţie, discuta şi analiza elemente de arhitectură – faţade, interioare, ce definesc edificiul regal în decursul construcţiei de la 1873-1914, de a contura mai clar profilul european de colecţionar al comanditarului.

Publicat in: aprilie 2012
Inapoi la categoria «« Info

Advertisement