Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Home « Info « Legislație

Iată câteva din dispozițiile generale ale legii:

Art. 1. - Calitatea construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Exigențele privind calitatea instalațiilor și a echipamentelor tehnologice de producție se stabilesc și se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică construcțiilor de orice categorie și instalațiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinație - denumite în continuare construcții, precum și lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare și de reparații ale acestora.

Sunt exceptate clădirile pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexele gospodărești situate în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor, precum și în construcțiile provizorii.

Art. 3. - Prin prezenta lege se instituie sistemul calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, în scopul protejării oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

Art. 4. - Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Art. 5. - Pentru obținerea unor construcții de calitatete corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, a următoarelor cerințe:

1. rezistență și stabilitate;

2. siguranță în exploatare;

3. siguranță la foc;

4. igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

5. izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

6. protecție împotrivă zgomotului.

Pentru a consulta legea în totalitate click aici.

autor: Claudiu Crețu

foto: antena3.ro

 

Publicat in: mai 2012
Etichete pentru acest articol: calitatea in constructii, legea 10, legislatie
Inapoi la categoria «« Info

Advertisement